بخش اورژانس

کلیدی ترین بخش در ارایه خدمات تشخیصی درمانی حیاتی به بیماران بخش اورژانس می باشد. این بخش بطور شبانه روزی فعالیت دارد.

بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص) دارای ۵ واحد زیر می باشد.

۱- تریاژ(طبقه بندی بیماران با توجه به فعالیت آنان و تشخیص درجه اورژانسی بودن بیمار)

۲- واحد CPR

۳- پزشک عمومی

۴- تزریقات آقایان

۵- تزریقات بانوان

در بخش مراجعات اورژانس به صورت شبانه روزی پزشک عمومی مقیم می باشد و در صورت نیاز به سایر تخصص ها جهت بیماران اورژانسی از پزشکان متخصص و فوق تخصص آنکال نیز مشاوره بعمل می آید.

در این واحد مراجعات کلیه بیماران در کمتر از ۶ ساعت تعیین تکلیف می شوند.

این بخش به صورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات سرپایی شامل ویزیت پزشک عمومی، نوار قلب، تزریقات ، سنداژ ،بخیه ، پانسمان و … می باشد.

بخش اورژانس درمانگاه
بخش اورژانس درمانگاه

About the Author

admin