رادیولوژی

بخش رادیولوژی درمانگاه خیریه آل نبی (ص) مجهز به جدیدترین دستگاه های روز  با ارائه خدمات ذیل آماده پذیرش بیماران محترم همه روزه بجز ایام تعطیل می باشد.

انجام کلیه گرافی های ساده و تخصصی (رنگی)
هیستروسالپنگوگرافی ، VCUG ،OPG

باریم انما، ترانزیت مری، معده، اثنی عشر و …

رادیولوژی درمانگاه آل نبی (ص)
رادیولوژی

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۸۵۹۷۰۰۹

همه روزه بجز ایام تعطیل

About the Author

admin