عکس رنگی VCUG

رادیو گرافی بررسی مثانه و مسیر خروجی ادراری (عکس رنگی VCUG)

عکس رنگی VCUG

ماده حاجب به صورت ترکیبی با نرمال سالین از طرق سوند وارد مثانه بیمار می شود و گرافیهای متعددی در شرایط پر بردن مثانه در حین ادرار کردن از بیمار گرفته می شود و سنگ و گرفتگی های مثانه و مسیر خروجی ادراری بررسی می شود.

عکس رنگی vcug کودکان – هزینه vcug – عکس رنگی مثانه بزرگسالان – عوارض عکس رنگی مثانه در کودکان – عکس رنگی مثانه درد دارد – چگونگی گرفتن عکس رنگی از کلیه نوزاد – چگونگی گرفتن عکس رنگی از کلیه کودک – عکس رنگی کلیه درد داره؟

بخش رادیولوژی و سونوگرافی ، درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص) با داران بودن پزشکان متخصص و کارشناسان با تجربه همه روز بجز ایام تعطیل پذیرای شما مراجعین محترم است.

تمامی تعرفه ها در این مرکز خیریه بوده و همچنین طرف قرارداد کلیه بیمه ها (سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ، کمیته امداد و …) می باشد.

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۱۹۹۹

آدرس: خیابان امام رضا(ع)، چهار راه دانش، نبش شهید حنایی ۱۹ (دانش شرقی ۲۹)

About the Author

admin