سونوگرافی غربالگری مرحله دوم (آنومالی اسکن)

سونوگرافی غربالگری مرحله دوم (انومالی اسکن) : این سونوگرافی تخصصی از انتهای هفته ۱۶ بارداری تا انتهای هفته ۱۹ بارداری جهت رویت شکل ظاهری جنین شامل سر و گردن و صورت جنین (چشمها ، بینی ، لب و دهان ) ، قلب و ریه ،احشا داخلی جنین شامل معده ، کلیه ها ، کبد ، روده ها و مثانه ، اندامها شامل استخوانهای بازو و …

Read More

سونوگرافی غربالگری مرحله اول NT

سونوگرافی غربالگری مرحله اول  NT : این سونوگرافی تخصصی انتهای هفته ۱۱ تا انتهای هفته ۱۳ بارداری، جهت بررسی ناهنجاری های جنینی مانند سندرم داون انجام می شود. البته لازم به ذکر است سونوگرافی به تنهایی رد کننده ناهنجاری ها …

Read More
هيستروسالپنگوگرافي

هیستروسالپنگوگرافی

عکس تخصصی از رحم و لوله های رحمی، با استفاده از ماده حاجب و تزریق از طریق کانولا به داخل رحم طی روند گرافیهای تخصصی ، رحم و لوله های آن مشاهده می شود.این گرافی علاوه بر تشخیصی بودن در باز یا بسته بودن لوله های رحمی به صورت درمانی نیز عمل نموده و در صورت بسته بودن هریک از لوله های رحمی آن در صورت امکان باز می نماید.

Read More

سونوگرافی

انجام کلیه سونوگرافی های ساده و تخصصی (رنگی)

سونوگرافی رحم و ضمائم، غربالگری مرحله اول : NT  و NB، غربالگری مرحله دوم : آنومالی اسکن، کالر داپلر (سونوگرافی رنگی)

Read More