هيستروسالپنگوگرافي

هیستروسالپنگوگرافی

عکس تخصصی از رحم و لوله های رحمی، با استفاده از ماده حاجب و تزریق از طریق کانولا به داخل رحم طی روند گرافیهای تخصصی ، رحم و لوله های آن مشاهده می شود.این گرافی علاوه بر تشخیصی بودن در باز یا بسته بودن لوله های رحمی به صورت درمانی نیز عمل نموده و در صورت بسته بودن هریک از لوله های رحمی آن در صورت امکان باز می نماید.

Read More

رادیولوژی

بخش رادیولوژی درمانگاه خیریه آل محمد (ص) مجهز به جدیدترین دستگاه های روز با خدمات تخصصی تصویربرداری (سونوگرافی، رادیولوژی، ماموگرافی و OPG) همه روزه بجز ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به هموطنان ارجمند می باشد.

Read More