آزمايشگاه تشخيص طبي

آزمایشگاه

آزمایشگاه درمانگاه خیریه آل محمد (ص)  مفتخر است با ارائه خدمات زیر در خدمت بیماران عزیز باشد:

پاتولوژی، سیتولوژی، ایمونوهیستوشیمی، بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون شناسی، الکتروفورز، تجزیه ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی و ایمونو فلوسانس

انجام کلیه آزمایشات وانجام کلیه چکاپ ها برای تمامی سنین

انجام آزمایشات تخصصی و عمومی

انجام آزمایشات مربوط به دانش آموزان ابتدایی، متوسطه و معلمان

انجام آزمایشات قبل و بعد از ازدواج

انجام آزمایشات دوره میانسالی و سالمندی

انجام آزمایش گروه خون در ۵ دقیقه

انجام آزمایشات مربوط به کارت بهداشت

انجام کلیه آزمایشات چکاپ نوزادان و اطفال

نمونه گیری در منزل

آزمایشات غربالگری نیز در این مرکز انجام می پذیرد.

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۱۹۹۹-۰۵۱

ازمایشگاه درمانگاه آل نبی ص
ازمایشگاه درمانگاه آل محمد ص

لازم به ذکر است که تعرفه  تمامی آزمایشگاه ها بر اساس تعرفه خیریه می باشد.

About the Author

admin