ترانزیت و باریم انما

ترانزیت : بررسی روده کوچک

از طریق سوسپانسیون خوراکی سولفات باریم و گرفتن نماهای متعدد در پوزیشن های متفاوت از بیمار روده کوچک رو مورد بررسی قرار می گیرد.

ترانزیت

باریم انما : بررسی روده بزرگ

از طریق سوسپانسیون سولفات باریم که از طریق متعدد وارد کولون بیمار می شود.

روده باریک در گرافیها و پوزیشن های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

در باریم انما دوبل بعد از پایان انمای ساده بیمار کولون خود را تخلیه نموده و این بار با تزریق هوا از طریق مقعدی با کنتراست مضاعف ( هم هوا هم سولفات باریم) روده بزرگ مورد بررسی قرار می گیرد.

باریم انما

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۱۹۹۹-۰۵۱

انجام کلیه گرافی های ساده و تخصصی (رنگی) همه روزه بجز ایام تعطیل

آدرس: خیابان امام رضا (ع)، چهار راه دانش ، نرسیده به خیابان ۱۷ شهریور، نبش شهید حنایی ۱۹

طرف قرارداد کلیه بیمه ها

تعرفه تمامی بخش های درمانگاه بر اساس تعرفه خیریه می باشد.

About the Author

admin