حجامت چیست

حجامت یک روش خون گیری است که به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها انجام می شود و این نامگذاری احتمالا به علت شیوه عمل آن است که از طریق تحجیم و گشایش و انبساط موضعی عمل میکند.

انواع حجامت:

در طب سنتی ایران حجامت بطور کلی به دو دسته تقسیم میشود: خشک یا بادکش

حجامت خشک نوعی از حجامت است که در آن خونی از بدن خارج نمی شود، بلکه تنها عمل مکش روی پوست انجام میشود. حجامت خشک بر دو نوع است:

الف- سرد و خشک

حجامت گرم و خشک بدون خون گیری از بدن موجب خون سازی در بدن انسان می شود. حجامت گرفتن خون از مویرگ های سطحی بدن است و حجامت گرم و خشک با استفاده از لیوان، پنبه، الکل و خلاء است که برای خیلی از بیماران مفید می باشد و موجب خون سازی در بدن بدون خروج خون می شود.

ب- گرم و خشک

حجامت سرد و خشک که با ساکشن های صنعتی عمل بادکش به طریق بالا انجام می شود.

عوارض حجامت چیست ؟ ، حجامت چیست+عکس، حجامت چیست و چه فوایدی دارد

معایب حجامت چیست، فواید حجامت برای پوست، مضرات حجامت، فواید حجامت کمر، حجامت عام چیست

مرکز طب سنتی ، حجامت و زالو درمانی – درمانگاه آل محمد (ص)تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۱۹۹۹-۰۵۱

About the Author

admin