دکتر فاضل پوردارا

جناب دکتر فاضل پور دارا

جراحی های کوچک و سرپایی، ختنه، برداشتن ناخن، خال، زگیل، برداشتن توده های مختلف پوستی و زیرپوستی

توسط “دکترفاضل پوردارا” همه روزه بجز ایام تعطیل در درمانگاه خیریه آل محمد (ص)

تلفن تماس و نوبت دهی: ۰۵۱۳۱۹۹۹

آدرس: خیابان امام رضا (ع)، چهار راه دانش، نبش شهید حنایی ۱۹ (دانش شرقی ۲۹ سابق)

برنامه پزشکی «سلامت باشید» – دکتر فاضل پوردارا – قسمت ۱ – به فکر خودمون باشیم – 

About the Author

admin