عکس تخصصی از سیستم ادراری : IVP

عکس تخصصی از سیستم ادراری  ( IVP ) با استفاده از تزریق وریدی آرنج ماده حاجب تزریق می شود و کلیه و سپس حالب و مثانه حاجب می شود و بلافاصله بعد از تزریق سیستم تووگرام و پیلوکالیسه مورد بررسی قرار می گیرد و هرگونه گرفتگی و سنگهای سیستم ادراری در آن بررسی قرار می گیرد.

عکس تخصصی از سیستم ادراری IVP

بخش تصویربرداری ( رادیولوژی و سونوگرافی ،ماموگرافی، OPG)  درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص) با داران بودن پزشکان متخصص و کارشناسان با تجربه همه روز بجز ایام تعطیل پذیرای مراجعین محترم می باشد.

تلفن تماس و نوبت دهی:   31999-051   

آدرس: خیابان امام رضا(ع)، چهار راه دانش، نرسیده به ۱۷ شهریور، نبش شهید حنایی ۱۹

طرف قرارداد کلیه بیمه ها / تعرفه خیریه

About the Author

admin