ماموگرافی

ماموگرافی Mammography

بوسیله دستگاه خاص ماموگرافی کلیشه های متعددی در پوزیشن های متفاوت از بیمار گرفته شده و بافت پستان و نواحی آگزیلاری در بانوان بررسی می گردد.

در صورت نیاز نمونه برداری و یا ریز بینی های تخصصی از بافت پستان انجام می شود. لازم به ذکر است قبل از گرافیهای فوق مریض معاینه می شود تا هرگونه بافت و برجستگی غیر طبیعی در بررسی نهایی لحاظ می گردد.

ماموگرافی

مرکز تصویربرداری ، درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص) با داران بودن پزشکان متخصص و کارشناسان با تجربه همه روز بجز ایام تعطیل پذیرای شما مراجعین محترم است.

تمامی تعرفه ها در این مرکز خیریه بوده و همچنین طرف قرارداد کلیه بیمه ها (سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ، کمیته امداد و …) می باشد.

عوارض ماموگرافی – درد ماموگرافی – فیلم ماموگرافی – هزینه ماموگرافی – ماموگرافی دیجیتال – تفسیر جواب ماموگرافی – هزینه ماموگرافی ۹۸ – نحوه انجام ماموگرافی – هزینه ماموگرافی در مشهد – سونوگرافی ارزان در مشهد – لیست مراکز تصویربرداری مشهد – قیمت سونوگرافی در مشهد

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۱۹۹۹ داخلی

آدرس: خیابان امام رضا(ع)، چهار راه دانش، نبش شهید حنایی ۱۹ (دانش شرقی ۲۹)

About the Author

admin