نحوه کار با قلم انسولین

بروشور آموزش نحوه کار با قلم انسولین

گرداورنده: خانم دکتر تکتم کاملیان – فوق تخصص غدد و متابولیسم

کلینیک دیابت درمانگاه آل محمد (ص)

تلفن تماس و نوبت دهی : ۳۱۹۹۹

دانلود فایل PDF

بروشور آموزش نحوه کار با قلم انسولین  صفحه یک
بروشور آموزش نحوه کار با قلم انسولین صفحه دو

دانلود باکیفیت صفحه اول و صفحه دوم به صورت عکس کلید کنید.

آموزش دیابت – آموزش کار با انسولین – آموزش تزریق انسولین – انسولین قلمی – کلینیک دیابت – بهترین نوع انسولین – بهترین مکان برای تزریق انسولین – موارد احتیاط انسولین – مراحل آماده سازی انسولین

About the Author

admin