هيستروسالپنگوگرافي

هیستروسالپنگوگرافی

Hysterosalpingography

عکس تخصصی از رحم و لوله های رحمی

با استفاده از ماده حاجب و تزریق از طریق کانولا به داخل رحم طی روند گرافیهای تخصصی ، رحم و لوله های آن مشاهده می شود.این گرافی علاوه بر تشخیصی بودن در باز یا بسته بودن لوله های رحمی به صورت درمانی نیز عمل نموده و در صورت بسته بودن هریک از لوله های رحمی آن در صورت امکان باز می نماید.

ستروسالپنگوگرافی

بخش رادیولوژی و سونوگرافی ، درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص) با داران بودن پزشکان متخصص و کارشناسان با تجربه همه روز بجز ایام تعطیل پذیرای مراجعین محترم است.

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۸۵۹۷۰۰۸

آدرس: خیابان امام رضا(ع)، چهار راه دانش، نبش شهید حنایی ۱۹ (دانش شرقی ۲۹)

فیلم هیستروسالپنگوگرافی – عوارض هیستروسالپنگوگرافی – هزینه هیستروسالپنگوگرافی – هیستروسالپنگوگرافی و بارداری – هزینه رادیولوژی hsg

About the Author

admin