مری معده اثنی عشر

گرافی تخصصی از مری، معده و اثنی عشر (آپر جی آی) : Upper GI

ماده حاجب مورد استفاده : سولفات باریم

سوسپانسیون سولفات باریم به صورت خوراکی به مریض خورانده می شود و طی کلیشه های تخصصی بولب های معده – سراسر مری و اثنی عشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

Upper GI

 گرافی تخصصی مری : Barium Swallow سوسپانسیون سولفات باریم به صورت غلیظ به مریض خورانده شده و در نماهای متفاوت مری و تنگی های آن مورد بررسی قرار می گیرد.

گرافی تخصصی مری

تلفن تماس و نوبت دهی: ۳۱۹۹۹-۰۵۱

انجام کلیه گرافی های ساده و تخصصی (رنگی) همه روزه بجز ایام تعطیل

آدرس: خیابان امام رضا (ع)، چهار راه دانش ، نرسیده به خیابان ۱۷ شهریور، نبش شهید حنایی ۱۹

طرف قرارداد کلیه بیمه ها

تعرفه تمامی بخش های درمانگاه بر اساس تعرفه خیریه می باشد.

About the Author

admin