طب کار

طب کار

طب کار چیست : علم طب کار یکی از شاخه های تخصصی پزشکی است که به طور خاص به بررسی سلامت شاغلین می پردازد. تمامی افراد شاغل ملزم به انجام این گونه معاینات هستند که به ۳ قسم می باشد …

Read More