تست FNa

نمونه برداری تیروئید – Fna

بیوپسی FNA تیروئید تحت گاید سونوگرافی چیست؟ بیوپسی آسپیراسیون سوزنی یا Fine needle aspiration (FNA) با هدایت سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی به پزشکان کمک می کند تا گره یا ناهنجاری های درون تیروئید را پیدا کرده و یک …

Read More