دندان پزشکی درمانگاه خیریه آل نبی (ص)

دندانپزشکی

دندانپزشکی | ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی با بهترین مواد و تکنولوژی با استفاده از مواد ضدعفونی کننده و لوازم و وسایل یکبار مصرف به صورت پک شده با دستگاه استریلیزاسیون مرکزی

Read More