دکتر فاضل پوردارا

جناب دکتر فاضل پور دارا جراحی های کوچک و سرپایی، ختنه، برداشتن ناخن، خال، زگیل، برداشتن توده های مختلف پوستی و زیرپوستی توسط “دکترفاضل پوردارا” همه روزه بجز ایام تعطیل در درمانگاه خیریه آل محمد (ص) تلفن تماس و نوبت …

Read More