دکتر فاضل پوردارا

جناب دکتر فاضل پورداراجراحی های کوچک و سرپایی، ختنه، برداشتن ناخن، خال، زگیل، برداشتن توده های مختلف پوستی و زیرپوستیتوسط “دکترفاضل پوردارا” همه روزه بجز ایام تعطیل در درمانگاه خیریه آل محمد (ص)تلفن تماس و نوبت دهی: ۰۵۱۳۱۹۹۹آدرس: خیابان امام …

Read More