واحد مدیریت زخم

واحد مدیریت زخم

درمان انواع زخم ها: زخم دیابتی، زخم عفونی، زخم های سوختگی و زخم های جراحی و زخم بستر با استفاده از پانسمان های نوین، وکیوم تراپی، لارو درمانی

Read More