سونوگرافی غربالگری مرحله دوم (آنومالی اسکن)

سونوگرافی غربالگری مرحله دوم (انومالی اسکن) : این سونوگرافی تخصصی از انتهای هفته ۱۶ بارداری تا انتهای هفته ۱۹ بارداری جهت رویت شکل ظاهری جنین شامل سر و گردن و صورت جنین (چشمها ، بینی ، لب و دهان ) ، قلب و ریه ،احشا داخلی جنین شامل معده ، کلیه ها ، کبد ، روده ها و مثانه ، اندامها شامل استخوانهای بازو و …

Read More