دكتر سيد مسعود سجادي

دکتر سید مسعود سجادی

متخصص قلب و عروق – فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی تحصیلات: پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۲-۱۳۹۰ تخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۰-۱۳۹۴ فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۶-۱۳۹۷ استادیاز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (هیات …

Read More