دکتر ماهرخ صدیقیان راد

خانم دکتر ماهرخ صدیقیان راد   تحصیلات دانشگاهی: دکترای دندانپزشکی ۱۳۴۴ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه فردوسی   تجربیات حرفه ای: فارغ التحصیل ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ بهداری کاشمر بعلاوه مطب هشت سال بهداشت آموزشگاههای زنجان بیست سال تامین اجتماعی خراسان رضوی (مشهد) …

Read More