گفتار درماني

گفتار درمانی

ارزیابی مشاوره و درمان کلیه اختلالات گفتار و زبان:  لکنت ،  فلج مغزی ،  اوتیسم ،  کم شنوایی ،  اختلال تلفظی کلاترینگ (شتابان گویی) کلاترینگ اختلالی در پردازش گفتار و زبان است که باگفتار سریع و نامنظم ، پراکنده ، …

Read More