05131999
خدمات آنلاین

درمانگاه شبانه روزی آل محمد (ص)

وابسته به بنیاد خیریه و درمانی آل محمد(ص)

تعرفه های درمانی در سال 1403

قیمت تعرفه های درمانی در سال 1403 مصوب هیئت وزیران

لیست خدمات

تمامی خدمات ما در این جا قرار دارد.

لیست کلینک های تخصصی

در این قسمت لیست کلینیک ها را می توان مشاهده کرد.

لیست پزشکان

در این قسمت لیست پزشکان به تفکیک تخصص و ساعت حضور در مرکز قرار دارد.

Health professional team-pana

سرگذشت ما از کجا آغاز شد؟

بنیاد خیریه درمانی آل محمد (ص) در سال ۱۳۶۶ با همت تنی چند از بزرگان و معتمدین شهر مشهد و تهران و همراهی افراد خیر به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زوار امام رضا (ع) و مردم شریف مشهد تأسیس شد و با تلاش بی وقفه هیات مدیره، مدیرعامل و عنایت مسئولین دلسوز دست اندرکار جهت تهیه بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات درمانگاه ای توسعه یافت ......

بیمه های طرف قرارداد:

تازه ها:

نمایش همه

درمانگاه خیریه شبانه روزی آل محمد(ص)

وابسته به بنیاد خیریه و درمانی آل محمد(ص)

دکتر کامبیز توتونچی صراف

مدیر عامل

دکتر حمید جلائیان

مسئول فنی

دکتر صالحی

مسئول فنی سونوگرافی

تعداد بیمار روزانه
1 +
تعدادپزشکان
1 +
تعداد پرسنل
1 +