سردرب درمانگاه

تماس با ما

درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص)

آدرس: مشهد ، خیابان امام رضا (علیه السلام)، چهار راه دانش، نرسیده به ۱۷ شهریور، نبش شهید حنایی ۱۹

یا : خیابان ۱۷ شهریور، تقاطع ۱۷ شهریور و حنایی (دانش) نبش شهید حنایی ۱۹

تلفن تماس: ۳۱۹۹۹-۰۵۱ و ۳۸۵۹۷۰۰۸-۰۵۱

نقشه درمانگاه


    آدرس درمانگاه آل محمد مشهد – شماره درمانگاه آل محمد – لیست پزشکان درمانگاه آل محمد – لیست پزشکان درمانگاه آل نبی مشهد – درمانگاه آل نبی